Условия за поверителност

Уважаеми посетители,
моля да обърнете внимание на посочената по-долу информация, свързана с Общия регламент за защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 валиден в страните-членки на ЕС, както и с политиката за съхранение на бисквитки (cookies) на „Комстор ООД“ за поддържания онлайн магазин.
Ползването на услугите на сайтовете под всяка форма означава, че Посетителят е съгласен с изложеното по-долу съдържание.
Моля,запознайте се с условията посочени по-долу и направете своя избор.

Политика за поверителност на информацията

Използвайки този сайт под каквато и да е форма, посетителят доброволно и информирано дава изричното си съгласие „Комстор ООД“ да обработва личните му данни чрез автоматизирани системи и/или на хартия с цел:

 • създаване и управление на профил в платформата/базата на „Комстор ООД“
 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби
 • поддръжка на регистър на предявените рекламации, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗЗП
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби

Посетителят е уведомен, че категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на това съгласие, са

 • Данни за профила: име и фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес, IP адрес
 • Данни за плащане: данни за банкова сметка – титуляр, номер на банкова сметка и обслужваща банка. 

Достъп, съхранение, унищожаване и права на посетителя

 • Достъп до личните данни на посетителя ще имат: доставчици на куриерски услуги, доставчици на платежни/ банкови услуги, застрахователни компании, държавни органи и институции, външни сервизи, търговски, счетоводни къщи
 • Личните данни ще бъдат съхранявани в срок от 10 г.
 • След срока на съхранение личните данни ще бъдат унищожени по следния ред:
  • данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина
  • електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни
 • Като субект на лични данни, посетителят има следните права:
 • достъп до личните му данни
 • коригиране (ако данните са неточни)
 • изтриване (“right to be forgotten”-„право да бъде забравен“)
 • ограничаване на обработването
 • преносимост на личните му данни между отделни администратори
 • възражение срещу обработването на личните му данни
 • жалба до надзорен орган
 • да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него като субект на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен
 • защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му на субект на данни са били нарушени

Използване на "бисквитки" (cookies)

Нашият уебсай може да използват "бисквитки", за да ви отличават от другите потребители в тях. Това ни помага да подобряваме страниците и да реализираме специфични функционалности. Обработването се основава на вашето съгласие, изразено на съответния уебсайт или чрез настройките на браузъра ви. Нашият уебсайт може да включва функционалности за социални медии и мрежи (напр. бутон за Facebook). Тези функционалности могат да събират информация за вас, като напр. IP адрес и уебсайтове, които посещавате, и да активират бисквитка, за да настроят правилно функционалността. Обработването на информация чрез взаимодействието с тези функционалности се урежда по правилата на политиката за поверителност на дружеството, което предоставя функционалността.
Бисквитката представлява съвсем малък текстов файл, който се съхранява и/или прочита от вашия браузър на хард диска на вашия компютър от уебсайтовете, които посещавате. Бисквитките също така правят работата ви с уебсайтовете по-бърза, като запомнят вашите предпочитания (например данните ви за регистрация и език).
Можете да блокирате или премахнете бисквитка, като използвате вашия браузър или софтуера на трети производител, но е възможно това да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта.
Данните, съхранявани от бисквитките, никога не показват лична информация, от която може да се установи самоличността на даден потребител.